Napredak

Kultura i baština

18 prosinca 2014

Arhitekt Karel Pařik

Karl Paržik-mala.jpgKarlo Paržik (češki Karel Pařík) rođen je1857. godine u selu Veliš blizu grada Jičín u Češkoj, tada austrijsko carstvo. Građevinsku srednju školu (Baugewerbeschule) završio je u Beču, a 1878. godine upisao se na Akademiju likovnih umjetnosti u Beču (Akademie der Bildenden Künste), tj. na Specijalnu školu za arhitekturu, koju je vodio arhitekt Theophil von Hansen. 

U Sarajevo je došao s 26 godina i ondje djelovao gotovo šezdeset godina. 

U periodu 1886-1916. radio je kao državni službenik i napredovao do šefa za visokogradnju Građevinskog odjela Zemaljske vlade u Sarajevu. Nakon umirovljenja 1916. godine i po završetku Prvog svjetskog rata ostao je u Sarajevu sa svojom obitelji i nastavio se baviti arhitekturom. Od 1921. do 1937. godine uglavnom je savjetnik za graditeljske poslove i projektant brojnih objekata za Vrhbosansku nadbiskupiju. 

Paržik je autor velikog broja reprezentativnih zgrada u gradu Sarajevu, od kojih su najpoznatije Zemaljski muzej, Evangelička crkva (danas Likovna akademija), Aškenaska sinagoga, Prva gimnazija, Pravni fakultet (u ono doba: Pravosudna palača), Šerijatsko sudačka škola (danas: Fakultet islamskih nauka), Hotel Europa, Marijin dvor (Marienhof), Crkva sv. Josipa, Zgrada Općine centar i Kantona Sarajevo (prvotno: Zgrada zemaljske vlade), Umjetnička galerija... Paržik je autor proširenja zgrade Narodnog kazališta u Sarajevu, kojoj je dao današnji oblik. Napravio je i projekt sarajevske vijećnice, prilagođen okolišu Baš-čaršije, ali se ondašnjem austrougarskom upravitelju nacrt nije dopao, jer je on htio dominantnu atraktivnu zgradu, makar se ne uklapala u okolinu; zato je prihvaćen današnji izgled vijećnice autora Aleksandera Witteka i Ćirila Ivekovića. 

Osim u Sarajevu, Paržikovih djela bilo je po cijeloj Bosni i Hercegovini (projektirao je dvadesetak crkava, samostana, kapela...), ali i u Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji, pa čak i u Beču. 

U derventskoj općini i bližoj okolici Paržikova djela bila su: Franjevački samostan na Plehanu, župna crkva u Foči, župna crkva sv. Ante u Sivši, župna crkva Krista Kralja na Ceru, te župna crkva sv. Ivana Krstitelja u Bijelom Brdu. Većina od njih je u zadnjem ratu porušena, a crkva na Ceru još mnogo prije rata. 

Po projektu Karla Paržika, uz određena odstupanja, pravljen je i Hrvatski dom u Derventi, kasnije preimenovan u Dom kulture. 

Karl Paržik je umro u Sarajevu 16. lipnja 1942. godine. Nakon rata komunistička vlast oduzela je njegovoj obitelji svu imovinu, a tek prije nekoliko godina u Sarajevu, čije lice je uvelike Paržikovih ruku djelo, prvi put je jedan mali trg dobio ime ovoga Čeha, koji je Bosni dao sav svoj život i djelo. 
Objavio: NIS

Galerija slika

Komentari

Želiš komentirati ovaj članak?

Pošalji

Komentari

Popis darovatelja

Pridružite se akciji obnove zgrade Doma kulture u Derventi, koja je prije drugog svjetskog rata bila zgrada Napretkova Hrvatskog doma. Animirajte i...

Saznaj više