Napredak

Kultura i baština

17 prosinca 2014

GROB NA URIJI

Povijesna priča fra Jure Vuletića
43954052.jpg


Naše modransko groblje spada među najstarija naša groblja. Ne zna mu se za početak, ali najstarija naša Matica mrtvih od 1772. odmah od svog početka, uz druga neka groblja, spominje i modransko kao živo groblje. No, kako je ovdje župa postojala još prije, to je sigurno da je ovo groblje starije od spomenute Matice. Fra Vjekoslav Zirdum u svojoj brošuri o Plehanu navodi da se u Matici koja se čuva u Sutjeskoj Modran kao groblje spominje u godini 1763. Ali, vjerujemo da i to nije najstariji spomen. 

To groblje obuhvaća veliki komad zemlje; no kako se tu kroz tolike godine neprestano mrtvi ukopavaju, to je ono odavno prenaseljeno te se već odavno prekopavaju stari grobovi da se napravi mjesta novim mrtvacima. 

U groblju je bilo dosta starih, velikih cerova, danas ne ima nijednoga. Nije ih potamanila ni bura ni vjetrovi – ni rat ni vojska; potamanila ih je ljudska sebičnost i male sitne, svagdanje koristi, najprivatnijega značenja. Poznato je da cerova kora daje jaku žaru, koja odlično služi za podvarivanje mlijeka, daje dobar, debeo kajmak. Nenadno su okolišnji dječaci počeli potajno guliti koru sa cerova pa je kradom nositi ženama. One su njima za uzvrat davale sira, stonge, žmara, kajmaka, mućanica i slično. Taj sitni šverc upropastio je one brojne divove po groblju. S vremenom se ti cerovi počeli rušiti i kako se jedan po jedan sušio, tako je jednoga po jednoga nestajalo, dok ih nije posve nestalo i groblje ostalo golo, pusto. A kako je prije bilo lijepo pogledat to groblje, vidjelo se izdaleka i sa svih strana prstom se pokazivalo: Eno modransko groblje! Najgore je to što ti divovski cerovi postadoše žrtvom sitnih ljudskih probitaka. 

Ovo je groblje od davnine bilo ograđeno tarabom. Istina, ta je ograda na više mjesta bila provaljena, ali su se uvijek jasno znale granice groblja. I samo prostor unutar tih granica bio je posvećen i važio je kao groblje za ukopavanje mrtvih. Po crkvenim propisima, u svakom groblju mora se jedan ćošak ostavit neposvećen; taj ćošak služi za ukop inovjeraca, za nekrštene i za nekrštenu djecu. Taki je ćošak sigurno bio i u modranskom groblju, al danas za njega niko ne zna. 

Ispod groblja sa zapadne strane, duž cijeloga groblja stvarala se je do nedavno oveća urija. Ova je urija većim dijelom bila čisto golo tlo, tek prema jugu imala je nešto šištra, trnja i kupina. Ta je urija služila okolišnjoj marvi za isput, manjoj djeci za igru, za klis, za bir i kolanje, a odraslijoj mladeži za sastanke, za kolo, trku, kamen, hrvanje. 

Nije modransko groblje ništa posebnoga. Ni urija uz njega također nije ništa posebnoga. Ali je na toj uriji bilo nešto, što je u istinu posebno: Na sred urije stajao je od pamtivijeka jedan grob, dobro očuvan grob, svakome vidljiv grob, a niko ništa nije o tome grobu znao niti se ikada ko za njega interesirao. Bio je obrastao pirikom i još nekom sličnim travkama, te su ga trave sačuvale za tako dugi niz godina. Tuda je hodala marva, igrala se djeca, rovila krmad, gazila goveda, boli se jarci, ali grob je ipak ostao čitav i potpuno sačuvan. Preko te urije išao je svijet neprestano tamo, amo hodajuć za svojim poslovima. Tuda se je išlo i u mlinove na Veličanki i Dažnici. Mnogi su Modrančani nosili svoju meljaju u te mlinove. 

Na grob je svijet bio tako navikao kao da je neki prirodni humak i zato se niko nije na njeg obazirao. Zato se svijet uživio u to da je taj grob nešto što niko na svijetu ne zna pa zato nikom nije ni padalo na pamet da pita čiji je to grob. A ipak, to je ljudski grob, u njemu leži čovjek. Trebalo je znati ko je taj što tu leži: je li kršćanin, nekršćanin, Turčin, katolik – je li kakav zločinac, pravi il’ nepravi čovjek? 

Jednoga popodneva Jakov Tadije Krajinovića i još dvojica njegovih komšija pošli su u mlin. Svaki je na sebi nosio poveću žaku suha kukuruza. Pošli su odmah popodne, da se mogu zarana vratiti, jer im nije bilo drago po mraku kraj groblja prolaziti. Na nesreću, nađoše mlin u kvaru te su morali dugo čekati dok je bio popravljen. Zašli su u duboku noć kada su samljeli i pošli kući. Moglo je biti blizu ponoći kada su naišli preko urije ispod groblja. Nije bilo mjesečine, ali je bilo zvijezdano pa su mogli lijepo razabirat kud se ide. Međutim, Jakov nije pazio, Bog zna na što je mislio, te nagazi na onaj osamljeni grob i upadne preko njega. Pružio se je koliki je dugi i širok, čak je odletio daleko od njega. Nije se toliko ubio koliko se uplašio iznenadnoga pada. Ustao je, našao džak i uspravio ga, a onda se vrati grobu, udari ga dva, tri puta nogom što je jače mogao i promrmlja glasno: 
 - Grebo te ćaća tvoj, da si ti pravi, ti bi ležo gori u groblju, gdje i drugi, ne bi bio  tude sam izvan svega svijeta!  

Sutradan Jakov uze budak i motiku da ide onaj grob skopati i sravniti sa zemljom, ali ga selo smete. 
Ne budi budala - govorili mu seljaci - to bi bilo i grihota i sramota, a mogao bi nas i led obiti. Bog zna ko je onde ukopan i kakvo prokletstvo može ondale izaći

Jakovljev slučaj mnogo se po selu prepričavao: od toga vremena počeo se svijet malo više zanimati za usamljeni grob na uriji, počeli su više o njemu govoriti i nagađati čiji bi mogao biti. 

U jesen 1918. zavladala je pošast, neka vrsta groznice - vrlo pogibeljna pošast. Zvali su je španjolska. Gotovo svaki dan pratio sam mrtvace na modransko groblje. Tako sam gotovo svaki dan viđao onaj grob na uriji. Zapeo mi je za oči pa sam pričao o njemu jednom starom misniku i on mi reče da mu je taj grob poznat. Pitao sam ga postoji li u narodu kakva priča, kakva tradicija o tome grobu, ko je ondje ukopan. On mi odgovori: 
 - Postoji priča da su se neka dva brata Ćurića iz Živinica zavadili radi jedne udovice i da je tu kod modranskog groblja jedan brat ubio drugoga iz puške; a po turskom zakonu svaki poginuli mora se kopati ondje gdje je poginuo. Tako je i taj Ćurić ukopan na uriji gdje je poginuo.

Pitao sam kasnije jednog staroga čovjeka iz sela, on mi je isto tako rekao. 

Kad je prošla jesen i minula španjolska, došle su duge zimske večeri. Za tih dugih večeri meni je palo na pamet da listam i prebirem Matice mrtvih ne bi li gdjegod našao zapisani slučaj o braći Ćurićima i o grobu na uriji. Prebiro sam list po list, godinu po godinu, svezak po svezak. Ne znam koliko sam večeri u to utrošio. Tražio sam dugo i nije mi bilo uzalud: ko traži naći će - našao sam i ja. U godini 1849., pod brojem 1288 našao sam upisano ovo: Na dan Uznesenja Marijina umrije Ivan Đurić iz Dervente, koga je radi nekoga rivalstva olovnom kuglom prostrijelio njegov rođeni brat. Ivan je više godina živio izopćen iz Crkve te nije primao svetih sakramenata, nije ih mogao primiti ni na času smrti, jer je na mjestu mrtav ostao. Ukopan je izvan groblja u Modranu

To je dakle ono što sam ja tražio i što sam želio naći. To je onaj koji leži u grobu na uriji. Narodna predaja malo je stvar iskrivila. Mjesto Đurića iz Dervente, ona je stavila Ćurića iz Živinica: Ovo je lako razumjeti: Đurića u našem kraju nije bilo (taj Ivan Đurić mora biti neka pridošlica), dok je Ćurića u Živinicama bilo od davnine. Zato je narodna predaja lako uzela Ćurića iz Živinica mjesto nepoznatog prezimena Đurića iz Dervente. Međutim, predaja je vjerno sačuvala ono što je glavno: Da je brat ubio brata, da ga je ubio iz puške i da je ubijeni ukopan izvan groblja. Matica mrtvih ne spominje udovice, koju predaja navodi, ali naglašuje da je među braćom postojalo neko rivalstvo pa bi lako moglo biti da je to rivalstvo bilo radi neke ženske. Pokop izvan groblja nije uslijedio samo po turskom zakonu, već i po crkvenom. Taj je, naime, Đurić bio izopćen iz Crkve, pa se je po crkvenom zakonu morao kopati izvan vjernih, jer ko ne pripada Crkvi živ, ne pripada ni mrtav. 

Za vrijeme drugoga svjetskoga rata pokazala se potreba da se modransko groblje proširi. I proširili su ga, naravno, na uriju. Uhvaćen je u groblje veći dio urije pa je uhvaćen i onaj grob nesretnoga Ivana Đurića. Za nekoliko godina stvorilo se oko njegova groba mnoštvo drugih grobova i njegov se grob izgubio među tim grobovima. Vjerojatno je prekopan da se za njega danas više ne zna. Šteta, da se ta uspomena izgubila, ipak je to jedna zraka naše prošlosti pa makar i tamna bila.
Objavio: NIS
Komentari

Želiš komentirati ovaj članak?

Pošalji

Komentari

Popis darovatelja

Pridružite se akciji obnove zgrade Doma kulture u Derventi, koja je prije drugog svjetskog rata bila zgrada Napretkova Hrvatskog doma. Animirajte i...

Saznaj više