Napredak

Kultura i baština

19 prosinca 2014

HRVATSKI DOM: Djelo Karla Paržika

Hrvatski dom u izgradnji -large.jpg


Najpozdanije saznanje o autorstvu zgrade Hrvatskog doma u Derventi moguće je, zasad, crpsti iz doktorske disertacije Arhitekt Karlo Paržik nekadašnje profesorice na Aritektonskom fakultetu u Sarajevu a danas na sveučilištu u Škotskoj dr. Branke Dimitrijević. Ona je o Hrvatskom domu u Derventi zabilježila ovo:   


Prvi projekt za Hrvatski dom u Derventi uradio je Karlo Paržik u toku 1929.g., što se saznaje iz dopisa Ordinarijata od 8.X 1929.g. kojim se urgirala isplata duga od 4.400 dinara za honorar za izradu ovog projekta. Ova isplata potraživana je i krajem 1930.g. Odbor za gradnju Hrvatskog doma izvijestio je, septembra 1935.g., da se sa gradnjom došlo do pod krov i priložio snimak objekta u izgradnji (Sl. 98.a). U novembru iste godine ordinarijat je ponovo insistirao na isplatu duga Paržiku. 

Župnik iz Dervente je u odgovoru na ovaj dopis naveo da je intervenisao kod Odbora za gradnju Hrvatskog doma, a zatim je pomenuo da je u septembru 1934.g. bio kod Paržika u Sarajevu i po odobrenju Odbora “naručio skicu za dom” (drugi projekt?), ali je Odbor ovu skicu “posve izmijenio i naručio plan današnjeg prizemnog doma” (treći projekt?) u prisustvu “mladog inženjera Paržika”.  

Župnik zatim dodaje: ”Koliko mi je poznato isplata honorara se je zategla radi toga što je odboru izgledalo previše dati 9.000 dinara honorara za prizemnicu (u vrijednosti od 180.000 dinara) bez proračuna i detalja, a i plan se je radi nekih nedostataka neodobren povraćao sa banske uprave.” 

Nijedan od pomenutih nacrta nije pronađen, a usporedba fotografija objekta u izgradnji i njegovog današnjeg izgleda pokazuje da su na fasadi, a vjerovatno i u unutrašnjosti objekta, nastale izmjene, te nije moguća precizna analiza ovog Paržikovog projekta. Ipak, poređenje pojedinih oblikovnih elemenata sa prethodnim i kasnijim Paržikovim ostvarenjima ukazuje na sličnosti (ugaone lezene koje se produžavaju u stupce na uglovima zabata, jednostavni horizontalni vijenci, itd.)
Objavio: NIS
Komentari

Želiš komentirati ovaj članak?

Pošalji

Komentari

Popis darovatelja

Pridružite se akciji obnove zgrade Doma kulture u Derventi, koja je prije drugog svjetskog rata bila zgrada Napretkova Hrvatskog doma. Animirajte i...

Saznaj više