Napredak

Vijesti

IZVIJEŠĆE O RADU U 2014. GODINI

Logo podruznice-.jpgHrvatsko kulturno društvo Napredak Derventa trenutno je, zbog poznatih razloga, vrlo mala organizacija i u odnosu na većinu drugih podružnica ima kudikamo manje šanse za neki doista ozbiljan rad. Ipak, i tijekom ove godine podružnica je bila aktivna, što znači da je ili začela ili ostvarila lijep broj važnih pothvata. Naravno da se većina od njih odnosila na obnovu Napretkova Hrvatskog doma, jer je to trenutno najaktualniji izazov za podružnicu.  

I. Potraga za donacijama   

HKD  Napredak Derventa tijekom 2014. godine intenzivno se angažirao u pronalaženju sredstava za obnovu Doma kulture /Hrvatskog doma u Derventi. U skladu s tim, aplikacija pod nazivom Rekonstrukcija i obnova Doma kulture u Derventi upućena je svim institucijama za koje se znalo da su objavile Javni poziv za dodjelu donacija, a u koje se projekt obnove doma po svojoj koncepciji mogao uklopiti. Aplikacije su slane tijekom cijele godine:   

U siječnju 2014. gradonačelniku grada Zagreba poslali smo Molbu za potporu obnovi Hrvatskog doma u Derventi. Podsjetili smo ga na obećanje  koje je još 2001. godine  dao u Derventi da će grad Zagreb pomoći u obnovi Doma kulture/Hrvatskog doma. Konačno je došlo vrijeme da se to obećanje i ispuni. Molbu sličnog sadržaja, uz prateću dokumentaciju, dostavili smo u ured gradonačelnika i u lipnju 2014. godine. Pomoć je ipak izostala, vjerovatno i zbog poznatih događanja u gradskoj upravi Zagreba.   

U istom mjesecu prijavili smo se i na “Javni oglas za podnošenje prijava/zahtjeva/projekata za programe pomoći održivog povratka-izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata od značenja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka na prostoru Republike Srpske”,  koji je objavilo Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica. Bila je to obnovljena aplikacija kako bi se mogla aktivirati sredstva koja su nam već bila odobrena prije dvije godine a nisu realizirana, jer Napredak tada, zbog opstrukcije u Općinskom vijeću, još nije bio uspio dobiti Dom na raspolaganje. Rečeno nam je zato da obnovimo aplikaciju i da ćemo dobiti već odobrena sredstva.   

U ožujku  je na internet stranici Ministarstva objavljena rang-lista, na kojoj je naš projekt u oblasti kulture bio na prvom mjestu s najviše bodova. Budući da sredstva nisu pristizala, nekoliko puta provjeravali smo telefonski je li ta odluka sigurna i svaki put su nam iz ministarstva jamčili da se odluka mora realizirati. Ali kad smo pri koncu godine još jednom nazvali, činovnik koji se javio bez ikakva okolišanja rekao je da novaca nema, da nismo prioritet i da od toga nema ništa. Dakle, ni kad te stave na prvo mjesto, nisi prioritet. Mi ipak nećemo odustajati i tražit ćemo uvijek iznova: valjda će nam se jednom posrećiti.     

U ožujku 2014. godine aplicirali smo i na “ Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2014. godinu”, koji je objavio Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu. Najviši iznos  financijske potpore koji se dodjeljuje putem ovog Javnog poziva iznosio je 250.000 kuna po projektu. Dana  29. srpnja 2014. odobrena nam je donacija u iznosu od 150.000 kuna, a novac je ubrzo uplaćen na naš račun. Bila je to prva donacija s većim novčanim iznosom i prva nada da ćemo veliki i zahtjevni zadatak obnove Doma ipak moći započeti.   

U svibnju 2014. godine prijavili smo se na redovni godišnji ”Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini  iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu”, koji je objavio Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu. Na našu radost, koncem godine odobrena nam je donacija u iznosu od 350.000 kuna. Ugovor je potpisan u Zagrebu  12. 12. 2014. godine u prostorijama Državnog ureda za Hrvate izvan RH.   

U lipnju 2014. godine Ministarstvo za izbjeglice i raseljene osobe Republike Srpske objavilo je Javni oglas za podnošenje prijava za ostvarivanje  pomoći iz programa održivog  povratka. Prijavili smo projekt obnove Doma i tražili iznos od 50.000 KM. Naradost, pomoć  je odobrena uz dogovor da Ministarstvo neće na račun HKD Napredak uplaćivati novac, nego će oni angažirati izvođača radova i platiti materijal za radove rekonstrukcije krova na Domu i postavljanje kompletne stolarije. Donacija nije samo bila izuzetno značajna i dobrodošla, nego se i prva počela realizirati, tako da je praktično njome označen početak radova na rekonstrukciji Doma. 

U kolovozu 2014. godine Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice  BiH objavilo je Javni poziv za dostavu prijava u svrhu dodjele pomoći u obnovi i izgradnji komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljene osobe i povratnici.  Prijavili smo i na ovaj natječaj projekt rekonstrukcije Doma, tražeći 100.000 KM.  Pri samom koncu godine dobili smo pisano obrazloženje odluke da nam se neće dodijeliti sredstva, jer nema novaca. Prije toga na stranici ministarstva nije objavljeno tko je prošao i za koga je bilo novaca.   

U studenom 2014. godine Aplicirali smo  na “ Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2014. godinu” koji je objavio Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu. Najviši iznos  financijske potpore koji se dodjeljuje putem ovog Javnog poziva iznosio je 200.000 kuna po projektu. Ustvari, to je nastavak  Javnog poziva objavljenog u ožujku 2014. godine, iz kojeg smo mi već dobili iznos od 150.000 kuna. Ovaj put smo tražili iznos od 200.000 kuna, jer toga časa nismo znali da ćemo iz programa redovite godišnje pomoći dobiti gore navedeni iznos od 350.000 Kn. Do kraja godine nisu za ovaj natječaj objavljeni rezultati, a mi se i ne nadamo da bismo nešto u okviru njega mogli dobiti.         

  II. Posjeti podružnici i Domu u izgradnji   

Ured HKD Napredak u Derventi  posjetili su 2. listopada 2014. godine predstavnici Ministarstva kulture RH,  Državnog ureda za Hrvate izvan RH te generalna konzulica RH u Banjoj Luci. Cilj posjeta bio je bliže upoznavanje s projektom obnove Doma i utvrđivanje činjenica navedenih u aplikaciji koju smo im uputili. Delegacija je u  sklopu posjeta obišla i  devastirani Dom i dala svoju podršku obnovi.   

Predstavnici Ministarstva za izbjeglice i raseljene osobe RS-a iz Banjaluke sastali su se 7. listopada 2014. godine s predstavnicima Upravnog odbora HKD Napredak. Već ranije je Ministarstvo za izbjeglice i raseljene osobe obećalo financirati rekonstrukciju krova zgrade i ugradnju stolarije, a za izvođača tih radova odabrali su  GD“Zenit“ d.o.o. Žabljak-Usora. Ovaj posjet označio je formalni početak radova na domu kulture.   

U fazi odabira i pripremnih radova za rekonstrukciju  Dom je u više navrata obišao g. Davor Čordaš, ministar u Ministarstvu za izbjeglice i raseljene osobe RS-a u Banjaluci. G. Čordaš pokazao je spremnost da se Ministarstvo uključi u obnovu doma, što je i potvrđeno odlukama kojima je odobrena pomoć.   

Prof. dr.  Franjo Topić, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, prilikom svojih posjeta domu potvrdio je svoju osobnu spremnost kao i spremnost HKD Napredak da pomogne  u obnovi doma. Obećao je osigurati određena novčana sredstva kao i medijsko propagiranje obnove s ciljem sakupljanja sredstava .     

  III. Organizacija manifestacija   

Pod pokroviteljstvom HKD Napredak Derventa organizirana je i 2014. godine pokladna zabava na Plehanu, koja je pripremljena u suradnji s prijateljima Napretka. Oni su pripremili čobanac, velik broj krafni i napitaka te uredili prostoriju gdje se održala zabava. Okupio se dobar broj ljudi od kojih je mnogo njih, poštivajući tradiciju, bilo pod maskama.    
Skupa s udrugom FENIKS odlučili smo obradovati i najmlađe koji žive na teritoriju općine Derventa ili će uz blagdan Božića navratiti u ovaj kraj. U okviru svojih skromnih mogućnosti nabavili smo paketiće sa slatkišima koji su podijeljeni djeci nakon Mise ponoćke u nekoliko župnih crkava. Djeca su paketiće primila s oduševljenjem, pa mislimo s ovom akcijom nastaviti i ubuduće.     


  IV. Ostali događaji i akcije   

-  Na 62. Glavnoj skupštini HKD Napredak, održanoj 27. rujna 2014. godine u Sarajevu,  među  sedam novih članova Središnje uprave HKD Napredak izabran je i tajnik podružnice HKD Napredak Derventa fra Mirko Filipović.   

-  Inicijativom Upravnog odbora HKD Napredak Derventa na preko 200 adresa diljem  svijeta poslana su pisma (molbe) za pomoć pri rekonstrukciji i izgradnji Doma kulture u Derventi. S većine adresa nije dobiven nikakav odgovor, ali neki su ipak brzo reagirali i preko bankovnog računa ili osobno u gotovini uplatili određena novčana sredstva. Očekujemo da će se tijekom daljih radova na Domu i mnogi drugi uključiti u akciju. 

- HKD Napredak Derventa je preko svoga predsjednika postao član Udruge bosanskih  Hrvata “Prsten”. Udruzi smo već nekoliko puta uputili zamolbu za pomoć u obnovi Doma, ali do sada nije bilo konkretne akcije u tom pogledu. Samo na pojedinačne zamolbe upućene članovima Prstena koji potječu iz općine Derventa bilo je nekoliko pozitivnih odgovora.   

-  Osim računa koji HKD Napredak Derventa ima otvoren u Intesa Sanpaolo banci u  Jelahu, u studenom smo otvorili i račun u Novoj banci u Derventi. Budući su u tijeku radovi na Domu i imamo potrebu za češćim  transakcijama novca i polaganje gotovine koju dobijemo od fizičkih osoba, morali smo otvoriti račun i u jednoj banci u Derventi koja nam je dostupnija za svakodnevno poslovanje. Račun u Jelahu moramo zadržati zbog primanja sredstava u kunama, jer to banke u RS-u nažalost još uvijek ne rade.   

-  Zbog početka radova na rekonstrukciji Doma, urađen je priključak vode i struje na  Dom i to sve pravno regulirano. Bez toga bi radovi bili znatno usporeni.   
  
- Radi stroge i pravilne evidencije novca koji budemo primali za obnovu Doma i druge namjene, dali smo tiskati blokove priznanica za primljeni novac, u kojima svaki listić ima logo HKD Napredak Derventa i jedinstveni serijski broj. Priznanice će se davati onima koji svoje priloge budu darivali u gotovini, a odmah potom će se polagati na bankovni račun i trošiti prema odlukama uprave podružnice.

-  Pri samom koncu 2014. godine otvorena je web-stranicu HKD Napredak Derventa na  adresi www.napredak-derventa.ba. Taj “prozor u svijet” omogućio je javnosti da pobliže upozna naš rad, da svatko odmah vidi tko je poslao svoj dar za obnovu Doma, te da na toj stranici možemo objavljivati sve novosti vezane uz obnovu doma kulture i druge priloge iz povijesti i kulture derventskoga kraja. Stranicu, koja je u fazi popunjavanja, oblikovali su stručnjaci tvrkte Corvus Info d.o.o. iz Zagreba, koja je dio korporacije M-san, vlasnika Stipe Matića iz Kuline.  


  V.  Kronologija radova na obnovi Doma   

-  Upravni odbor HKD Napredak Derventa donio je 23. 10. 2014. godine Odluku o izboru izvođača radova za dio građevinskih, zemljanih i betonskih radova koji se financiraju iz sredstava dobivenih od Državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske.  Od tri prispjele ponude, izabran je GD „Zenit“ d.o.o. Žabljak-Usora, koji je već prisutan na gradilištu, gdje izvodi radove rekonstrukicje krova i postavljanja stolarije, što financira Ministarstvo za izbjegle i reseljene osobe iz Banje Luke.   

-  S poduzećem GD „Zenit“ potpisan je 30. 10. 2014. godine ugovor o izgradnji spomenutih radova.    

-  10. 11.2014. započelo je uklanjanje stare krovne konstrukcije 

-  17. 11.2014. postavljeni su novi rogovi i daske  

-  10. 12. 2014. postavljeni su limeni krovni opšivi 

-  11. 12. 2014. postavljeni su krovni prozori  

-  12.12. 2014. krenuli su početni radovi unutar zgrade Doma - čišćenje dvorane i betonski radovi u podrumu i prizemlju. 

-  13. 12.2014. Dom je pokriven 

-  16. 12.2014. postavljeni su prozori na Domu. Ostatak stolarije bit će postavljen nakon blagdana.   


U Derventi, 19. siječnja 2015. 
Za podružnicu:   

Ing. Ilija Zirdum, predsjednik

Popis darovatelja

Pridružite se akciji obnove zgrade Doma kulture u Derventi, koja je prije drugog svjetskog rata bila zgrada Napretkova Hrvatskog doma. Animirajte i...

Saznaj više