Napredak

Vijesti

20 studenog 2019

Napretkov natječaj za dodjelu stipendija

gx7h3jqvx7u8dsuxzosl.jpgHrvatsko kulturno društvo Napredak u osnovi svoga djelovanja od samog utemeljenja 1902. godine ima misiju potpore školovanju đaka i studenata. Zato svake godine Društvo raspisuje natječaj za stipendije koje na različite načine priskrbljuje i dijeli onima koji prođu izbor prema unaprijed propisanim kriterijima. 

I ove godine je na trećoj sjednici održanoj dana 16. studenoga 2019. u Sarajevu Središnja uprava HKD Napredak donijela odluku da, na osnovi članka 38 točka 12  Statuta HKD Napredak, dana 18. studenoga 2019. raspiše


                                                                                                NATJEČAJ  

                                                     za dodjelu stipendija za dodiplomske i postdiplomske studije 


iz Napretkovog fonda za stipendiranje i sveučilište „Ivo Andrić – Vladimir Prelog“ za akademsku 2019./2020. godinu i to:  

– Petnaest (15) stipendija za studente viših godina studija koji nisu apsolventi, koji nisu ponavljali godinu, te koji nemaju navršenih 27 godina života. Stipendija iznosi 2.000,00 KM za godinu dana. 

– Pet (5) stipendija za poslijediplomske studije.
Stipendija iznosi 3.000,00 KM za godinu dana. 

– Dvadeset (20) stipendija za studente prve godine studija, koji prvi puta upisuju prvu godinu, a koji imaju manje od navršenih 20 godina života.
Stipendija iznosi 1.000,00 KM za godinu dana. 

– Tri (3) stipendije iz Podfonda Irene Kozarić za studente bez odgovarajuće roditeljske skrbi ili studentima koji se nalaze u posebno teškoj socijalnoj situaciji.
Stipendija iznosi 2.000,00 KM za godinu dana. 

Povjerenstvo za stipendije zadržava mogućnost pozivanja na razgovor svakog kandidata pojedinačno s ciljem definiranja njegovih kvalifikacija, sposobnosti i opće motiviranosti kandidata kao i motiviranosti za rad u okvirima djelovanja HKD Napredak.  

Uz molbu za stipendije iz fonda „Ivo Andrić – Vladimir Prelog“, od točke 1.- 3., prilažu se sljedeći dokumenti:

– životopis;
– motivacijski pismo;
– rodni list studenta;
– potvrda o prebivalištu,odnosno boravištu studenta;
– potvrda o sudjelovanju u radu HKD Napretka;

– potvrda fakulteta o upisanoj akademskoj 2018/2019. godini;

– ovjereni prijepis ocjena u dosadašnjem školovanju, za studente prve godine (brucoše) prijepis ocjena zadnje godine srednjoškolskog obrazovanja;

– kućna lista (za višečlane obitelji, sa troje i više djece);

– potvrda o dohotku svih članova kućanstva. 


Uz zamolbu za stipendije iz Fonda Irene Kozarić prilažu se sljedeći dokumenti:

– životopis;

– motivacijski pismo;

– rodni list studenta;

– potvrda o prebivalištu, odnosno boravištu studenta;
– potvrda o sudjelovanju u radu HKD Napretka (ako ista postoji);

– potvrda fakulteta o upisanoj akademskoj 2018/2019. godini;

– izvod iz matične knjige umrlih, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje status samohranog roditelja/staratelja (za učenike bez jednog ili oba roditelja);

– potvrda iz Službe za zapošljavanje, odnosno ček PIO/MIO (za učenike čiji je jedan ili oba roditelja nezaposlen),

– potvrda Centra za socijalnu skrb o smještaju u odgovarajuću ustanovu ili udomiteljsku obitelj ili potvrdu o dodijeljenom skrbniku studentu bez jednog ili oba roditelja;

– preslika rješenja o stupnju tjelesnog oštećenja izdanog od strane zavoda za mirovinsko osiguranje (studenti s tjelesnim oštećenjima);
– kućna lista (za višečlane obitelji, sa troje i više djece);

– potvrda nadležne porezne uprave o visini dohotka za 2018. godinu za članove kućanstva;

– potvrda o ukupnim primanjima od poslodavca ili mirovini u 2018. godini ili potvrdu nadležnog ureda za zapošljavanje da nisu bili zaposleni u 2018. godini i /ili potvrdu centra za socijalnu skrb da su primatelji socijalne pomoći;

– druge dokaze o postignućima tijekom studija ili školovanja, znanstveno stručnim radovima, nagradama ili drugim uspjesima na studiju odnosno tijekom školovanja.


Kandidati koji su već korisnici stipendije HKD Napredak nisu u obvezi ponovno dostavljati svu gore navedenu dokumentaciju, nego samo potvrdu o upisu u iduću akademsku godinu studija, odnosno eventualne značajne izmjene u odnosu na ranije dostavljenu dokumentaciju.

Rok za prijave na natječaj je 9. prosinCA 2019. godine.
Objavio: NIS
Komentari

Želiš komentirati ovaj članak?

Pošalji

Komentari

Popis darovatelja

Pridružite se akciji obnove zgrade Doma kulture u Derventi, koja je prije drugog svjetskog rata bila zgrada Napretkova Hrvatskog doma. Animirajte i...

Saznaj više