Napredak

Vijesti

01 prosinca 2015

POTHVAT: Drugi svezak Hrvatske enciklopedije Bosne i Hercegovine

Hrvatska enciklopedija MALA.png
U lipnju 2015. godine izašao je drugi svezak Hrvatske enciklopedije Bosne i Hercegovine (E-J) u suizdanju Hrvatskog leksikografskog instituta Bosne i Hercegovine (Mostar) i nakladničke kuće Synopsis d.o.o. (Sarajevo-Zagreb). Svečano predstavljanje ovoga sveska upriličeno je 26. listopada u dvorani Narodnog pozorišta u Sarajevu u prisutnosti brojnih istaknutih predstavnika političkoga, vjerskoga i kulturnoga života te članova akademske zajednice i diplomatskoga zbora, kao i ostalih visokih uzvanika. U narednom periodu Hrvatska enciklopedija BiH bit će predstavljena i u Mostaru, Banjoj Luci i Zagrebu.   

Drugi svezak Hrvatske enciklopedije Bosne i Hercegovine, na kojem su radila 183 suradnika, ima 711 stranica i sadrži 1.655 natuknica, 820 fotografija i 38 karata. Glavni urednik je dr. sc. Jakov Pehar, zamjenik glavnog urednika i izvršni urednik je prof. dr. fra Marko Karamatić, profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, koordinator je Ivan Lovrenović, urednik, književnik i publicist iz Sarajeva, a pomoćnici glavnog urednika su Vladimir Šoljić, dr. sc. Krešimir Regan i prof. dr. sc. Zoran Tomić.   

Hrvatska enciklopedija Bosne i Hercegovine prvi je do sada u Bosni i Hercegovini poznati pokušaj izdavanja jedne ne samo nacionalne (hrvatske) enciklopedije nego i prvi poznati pokušaj izdavanja ovakva djela uopće. Duh i intencija Hrvatske enciklopedije Bosne i Hercegovine formulirani su u izvedbenom projektu: "Jedna od temeljnih intencija projekta Hrvatske enciklopedije Bosne i Hercegovine je – cjelinu hrvatskoga nacionalnog života u Bosni i Hercegovini obuhvatiti i opisati na način koji istinski odgovara povijesnoj i aktualnoj ukorijenjenosti Hrvata u toj zemlji kao svojoj domovini. (...) Hrvatska enciklopedija Bosne i Hercegovine sadržavat će informacije o pojavama i procesima koji kroz stoljeća oblikuju sadašnji bosanskohercegovački državni prostor u cjelini, potom informacije koje se odnose na širi povijesni, politički, kulturni i etnički hrvatski kontekst i u Bosni i Hercegovini i izvan njega – u susjednim zemljama (Hrvatska, Srbija, Crna Gora) kao i u drugim zemljama, te na odnose s njima, kao i na široku bosanskohercegovačku hrvatsku dijasporu. (...) Predmet interesa Hrvatske enciklopedije Bosne i Hercegovine su Hrvati iz Bosne i Hercegovine, svejedno žive li ili ne žive u Bosni i Hercegovini. Također, predmet interesa Hrvatske enciklopedije Bosne i Hercegovine su pojedinci i ustanove izvan hrvatskoga etnikuma, čija je djelatnost na bilo koji enciklopedijski relevantan način vezana uz život i kulturu Hrvata u Bosni i Hercegovini."   
Prema tomu, s pravom se može kazati da je Hrvatska enciklopedija Bosne i Hercegovine po svom sadržaju i nacionalna (hrvatska), ali i opća enciklopedija Bosne i Hercegovine. Kriteriji uvrštavanja građe određeni su nacionalnim karakterom edicije na temelju primjene suvremene leksikografske metodologije.   

U prvom svesku (A-Đ), objavljenom 2009. godine, posebno mjesto zauzima tekst o Bosni i Hercegovini, od prapovijesti do danas, zatim tekstovi o povijesti i djelovanju Katoličke crkve u BiH, o Bibliji i njezinoj recepciji u BiH, o Crkvi bosanskoj, njezinu razvoju i nestanku, te o stožernim osobama – stvarateljima i promicateljima bosanskohercegovačkoga hrvatskoga i katoličkog identiteta. Posebna je pozornost posvećena znamenitim bosanskohercegovačkim Hrvatima u iseljeništvu. Također, posebnu novinu čine katoličke župe, kod kojih se navodeći povijesne datume njihova nastanka kao i nazive naselja koja ih čine, željelo pokazati da u BiH gotovo da nema mjesta na kojem u povijesti nisu boravili i djelovali Hrvati. 

U izradi drugoga sveska urednici i autori nastojali su još više izoštriti pogled na specifičnost položaja i odnosa između Hrvata kao narodne, političke i kulturne zajednice, i njihovoga bosanskohercegovačkog konteksta – povijesnog, kulturnog, državno-političkog. Takvome nastojanju pridonijela je – kao dobrodošla okolnost i kao dodatna obveza i izazov – sama "logika" abecede (E-J). U ovaj svezak koncentrirale su se, naime, gotovo sve najvažnije teme iz povijesne, političke, kulturne i vjerske problematike relevantne za enciklopedijski prikaz života Hrvata u Bosni i Hercegovini, kao što su: Franjevački red u Bosni i Hercegovini, Franjevački samostani u Bosni i Hercegovini, Franjevci u književnosti Bosne i Hercegovine, Hercegovina, Hrvati, Hrvatska, Ilirizam, Ilirik, Jezik, Jugoslavenstvo, Jugoslavija. Sve su to teme koje su morale biti obrađene u formatu makropedijskih ili velikih enciklopedijskih članaka, pa su već i po tomu ozbiljni i izazovni poduhvati, a neke od njih su po prvi put uopće enciklopedijski obrađivane iz perspektive bosanskohercegovačkih Hrvata, pa ih se mora prosuđivati i s toga gledišta. Među njima svakako je najvažniji veliki članak o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, prvi takve vrste uopće.   

Hrvatsku enciklopediju Bosne i Hercegovine, po cijeni od 200 KM, možete naručiti kod nakladnika: Synopsis d.o.o. • Maršala Tita 32, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina • tel/fax:+387 33 557-660; +387 33 557-661 • mob: +387 63 440-110 • e-mail: synopsis@bih.net.ba; synopsis.sa@gmail.com Synopsis d.o.o. • Vlade Gotovca 4, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska • mob: +385 98 393 756; +385 91 44 35 444 • e-mail: synopsiszg@gmail.com   

Na stranici www.synopsisbook.com možete se više upoznati s radom i izdanjima nakladničke kuće Synopsis d.o.o.

Objavio: NIS
Komentari

Želiš komentirati ovaj članak?

Pošalji

Komentari

Popis darovatelja

Pridružite se akciji obnove zgrade Doma kulture u Derventi, koja je prije drugog svjetskog rata bila zgrada Napretkova Hrvatskog doma. Animirajte i...

Saznaj više