Napredak

Vijesti

23 listopada 2014

UPRAVA NAPRETKA: Odluka o izboru izvođača daljih radova na Domu

Betoniranje bine 3.jpg


Na osnovi izravnih poziva za ponude za izvođenje dijela radova na objektu “Rekonstrukcija i adaptacija doma kulture u Derventi” a prema prispjelim ponudama, uprava HKD Napredak Derventa, na sastanku održanom 23. listopada 2014. u uredu podružnice,  razmatrala je izbor izvođača koji bi u ovom trenutku najbolje odgovarao uvjetima rada na objeku.   

Predmet ponuda bio je dio radova  iz  Predmjera i predračuna projekta “Rekonstrukcija i adaptacija Doma kulture u Derventi” projektanta SELT-ING d.o.o. Projektni biro Derventa, i to: Pripremni građevinski radovi, četiri stavke; Zemljani radovi, jedna stavka, i Betonski i armiranobetonski radovi, osam stavki. Svi ovi radovi financirat će se iz sredstava donacije Državnog ureda RH za Hrvate izvan Hrvatske, koju je derventski Napredak, nakon aplikacije na natječaj, primio 9. rujna 2014.   

Pristigle su tri ponude: SP “Zelenika” Derventa, GD ZENIT d.o.o. Usora i GRAĐINVEST d.o.o., Derventa.   

Predstavnici investitora obavili su prethodne razgovore s direktorima, a uprava je sagledavši okolnosti te prema svim dokumentiranim i spoznajnim argumentima donijela odluku o izboru ponuđača GD Zenit Usora, za izvođenje radova koji su bili predmet ponude.   

Razlozi koji su prevagnuli u izboru izvođača radova jesu slijedeći: Ponuđač GD Zenit Usora već je angažiran na gradilštu, gdje izvodi građevinsko-zanatske, tesarske i krovopokrivačke radove ugovorene s Ministarstvom za izbjeglice i raseljene osobe RS-a, koje je kao donator za obnovu Doma samostalno sklapalo ugovor s izvođačem onoga dijela radova za koji su oni osigurali sredstva. Kako ne bi na gradilište ulazio istodobno i drugi izvođač, što bi u sigurnosnom pogledu otežalo rad svim sudionicima gradilišta, uprava je smatrala da bi bilo bolje da ista tvrtka preuzme i ovaj dio radova koji su predmet ovog natječaja. U tu svrhu je tražen i dobiven pristanak tvrtke “Zenit” da će smanjiti ponuđenu cijenu radova te će po sistemu “ključ u ruke” izvesti sve predmetne radove natječaja, te pripremu otvora za novu stolariju i fuga za obradu i sanaciju zidova izvana i iznutra za fiksnu cijenu od 20.000 KM s pdv-om od 17%.   

Izabrani ponuđač je u obvezi pridržavati se, primjenjivati i provoditi sve zakone o gradnji, zakon o zaštiti na radu, te druge obavezne propise, općinske odluke i uzuse o građenju. S ponuđačem će se sklopiti Ugovor o izvođenju predmetnih radova. Za ovu odluku glasovali su svi članovi uprave podružnice prisutni na sastanku.    
Objavio: NIS
Komentari

Želiš komentirati ovaj članak?

Pošalji

Komentari

Popis darovatelja

Pridružite se akciji obnove zgrade Doma kulture u Derventi, koja je prije drugog svjetskog rata bila zgrada Napretkova Hrvatskog doma. Animirajte i...

Saznaj više