Napredak

Vijesti

17 travnja 2015

RADOVI NA DOMU: Postavljene skele oko cijele zgrade

Fasada - mala.jpg


Dok se još unutar zgrade dovršava žbukanje u prizemnim sanitarnim prostorijama, majstori su već započeli pripreme za izvanjsko žbukanje Doma kulture/Hrvatskog doma. Jučer je dovršeno postavljanje skele oko cijele zgrade, a preko skele su obješeni sigurnosni zastori, kako to zahtijevaju propisi za radove na vanjskim zidovima. 

Prva faza izvanjskih radova sastojat će se od čišćenja zidova od preostale stare žbuke i saniranja djelomičnih oštećenja nastalih ili u ratu ili dotrajalošću cigle kojom je Dom zidan. Slijedi potom žbukanje cjelokupne zgrade, a tek na koncu postavljanje fasade, za koju, međutim, treba ispuniti još nekoliko uvjeta. 

HKD Napredak Derventa naručio je i dobio stručni elaborat o kvaliteti fasadne obloge, kakva se zahtijeva po propisima Europske unije, te će s tim elaboratom konkurirati kod međunarodnih organizracija za financijsku potporu izradi  fasade prema elaboratu. Radeći tako postoji mogućnost da se dobije polovica iznosa koštanja fasade na zgradi. 

Istodobno je zatražena konsulantska usluga arhitektice Aleksandre Poloni, koja je angažirana u komisiji za zaštitu kulturne baštine. Ona je sa svojim suradnicima jučer posjetila Dom i uskoro će izraditi elaborat o usklađivanju elemenata vanjskog izgleda zgrade s duhom arhitektektonske tradicije doba u kojem je zgrada nastala, a predložit će i najpogodniju boju fasade.
Objavio: NIS

Galerija slika

Komentari

Želiš komentirati ovaj članak?

Pošalji

Komentari

Popis darovatelja

Pridružite se akciji obnove zgrade Doma kulture u Derventi, koja je prije drugog svjetskog rata bila zgrada Napretkova Hrvatskog doma. Animirajte i...

Saznaj više